C1/3K, Khu phố 3, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại:(08)37594569 - Email: c3tantuc.tphcm@moet.edu.vn - Mừng xuân Nhâm Dần 2022.

Hiệu Trưởng

Thầy. Nguyễn Thanh Tòng
Thầy. Nguyễn Thanh Tòng

Ngày sinh: 29/7/1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long An

Trình độ :Cử nhân

Điện thoại riêng: 0918159257

Email liên lạc: tongnguyenthanh.tantuc@gmail.com

P.Hiệu Trưởng

Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng

Ngày sinh: 2/9/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Trình độ : Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0982810403

Email liên lạc: nguyenvandungthpttantuc@gmail.com

Thầy. Nguyễn Phi Hùng
Thầy. Nguyễn Phi Hùng

Ngày sinh: 4/7/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0907125846

Email liên lạc: phihung.sp@gmail.com