C1/3K, Khu phố 3, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại:(08)37594569 - Email: c3tantuc.tphcm@moet.edu.vn - Mừng xuân Nhâm Dần 2022.
Tổ Toán họcTổ Lý - Công nghệ
Tổ Hóa họcTổ Sinh - Công nghệ
Tổ Tin họcTổ Ngữ văn
Tổ Lịch sửTổ Địa lý
Tổ Ngoại ngữTổ Thể dục - Quốc phòng
Tổ Giáo dục công dân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88