C1/3K, Khu phố 3, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại:(08)37594569 - Email: c3tantuc.tphcm@moet.edu.vn - Mừng xuân Nhâm Dần 2022.
Thứ hai, 30/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 75

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020-2021.

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh toàn trường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, định hướng hành vi, hình thành thói quen tuân thủ pháp luật; giáo dục cho học sinh có nhận thức về lối sống thân thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái; giữ gìn vệ sinh trường lớp; thực hiện văn hóa và nếp sống văn minh trong trường học.
Tác giả: Nguyễn Phi Hùng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163