C1/3K, Khu phố 3, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại:(08)37594569 - Email: c3tantuc.tphcm@moet.edu.vn - Mừng xuân Nhâm Dần 2022.
Chủ nhật, 3/10/2021, 16:14
Lượt đọc: 265

Công văn liên tịch số 2609/GDĐT-CĐGD ngày 29 tháng 9 năm 2021 về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất hướng dẫn về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập năm học 2021-2022.

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo

86