C1/3K, Khu phố 3, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại:(08)37594569 - Email: c3tantuc.tphcm@moet.edu.vn - Mừng xuân Nhâm Dần 2022.

Có 43 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo. 42/2021/TT-BGDĐTVăn bản - công vănQuản trị viên17-03-2022
2 Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Tải File đính kèm)

50/2021/TT-BGDĐTVăn bản - công vănQuản trị viên17-03-2022
3 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND về sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03).

(Tải File đính kèm)

13/2021/NQ-HĐNDVăn bản - công vănQuản trị viên27-08-2021
4 Quyết định số 2999/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

2999/QĐ-UBNDVăn bản - công vănQuản trị viên19-08-2021
5 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

(Tải File đính kèm)

22/2021/TT-BGDĐTVăn bản - công vănQuản trị viên18-08-2021
6 Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

(Tải File đính kèm)

77/NĐ-CPVăn bản - công vănQuản trị viên08-08-2021
7 Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH về triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

2613/BGDĐT-GDTrHVăn bản - công vănQuản trị viên25-06-2021
8 Quyết định 874/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

874/QĐ-BTTTTVăn bản - công vănQuản trị viên18-06-2021
9 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

12/2021/TT-BGDĐTVăn bản - công vănBộ Giáo dục và Đào tạo14-06-2021
10 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

(Tải File đính kèm)

09/2021/TT-BGDĐTVăn bản - công vănNguyễn Phi Hùng12-04-2021
11 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập.

(Tải File đính kèm)

04/2021/TT-BGDĐTVăn bản - công vănTHPT Tân Túc01-03-2021
12 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

(Tải File đính kèm)

25/2020/TT-BGDĐTVăn bản - công vănTrường THPT Tân Túc01-03-2021
13 Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

(Tải File đính kèm)

5512/BGDĐT-GDTrHVăn bản - công vănQuản trị viên30-12-2020
14 Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử

(Tải File đính kèm)

37/2020/TT-BGDĐTVăn bản - công vănQuản trị viên19-12-2020
15 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

32/2020/TT-BGDĐTVăn bản - công vănQuản trị viên12-12-2020
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích