Kéo Co Công Đoàn


Thao Giảng Cụm


Hội Thao Cấp Trường


[2021-01-09] Phổ biến Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố.


[2021-01-06] Sinh hoạt Câu lạc bộ bóng rổ.


[2020-11-11] Tập huấn PCCC


[2020-11-18] Hội thi cắm hoa


87