C1/3K, Khu phố 3, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại:(08)37594569 - Email: c3tantuc.tphcm@moet.edu.vn - Mừng xuân Nhâm Dần 2022.
Thứ sáu, 5/2/2021, 10:53
Lượt đọc: 107

Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 của Trường THPT Tân Túc (đã được Hội đồng trường phê duyệt).

Thực hiện theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, ngày 30 tháng 01 năm 2021, Hội đồng trường của Trường THPT Tân Túc đã tiến hành họp và thông qua Nghị quyết phê duyệt kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021.

Tác giả: Nguyễn Phi Hùng
Nguồn tin: THPT Tân Túc

86